Tasmanian Devil

Effektivt drag för främst ädelfisk så öring och regnbåge men fungerar även vid fiske efter bla gädda.